En del af Dagtilbuddet Vest

Velkommen til Børnehaven Svalehuset

Vi har fokus på barnets deltagelsesmuligheder i fællesskaber, og derfor vil vi i særlig grad bidrage til udviklingen af barnets alsidig personlige og sociale kompetencer.

Hverdagen

Hverdagen i Børnehaven Svalehuset

Vi er normeret til 62 børn i alderen 3-6 år og har tre aldersopdelte børnegrupper. Børnehaven er sammenbygget med Aktivitetshuset, og det giver os mulighed for brug af hallen til helt særlige motoriske aktiviteter og lege med børnene. Hver børnegruppe har en fast turdag om ugen, hvor vi går på opdagelse i lokalområdet. Derudover kan ture med Bus Vest give børnene særlige oplevelser i skoven og ved stranden.

LKXZu–A (1)
n1LLCILg

Naturen

Naturen i fokus

Børnehaven Svalehuset ligger i udkanten af Janderup omgivet af naturen. Vi har direkte adgang til stadion, markveje, engarealer m.m. Derudover har hver børnegruppe en fast udedag, hvor gruppen tager på tur i nærmiljøet - fx tur til engen, en bondegård, spejderpladsen, åen og krokodilleskoven. Vi har mange fantastiske grønne områder, som vi besøger og undersøger sammen med børnene.

Rx5CPABw

Udvikling

Leg og læring

Leg og læring er to centrale elementer i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Vores pædagogiske personale anvender viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, barnets interesser, undren og nysgerrighed. Vi tilbyder et pædagogisk læringsmiljø, der med til at give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive kompetencer. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen er vi bevidste om, hvordan det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og atmosfæren spiller en vigtig rolle.

 

RrJ5ZlVg