En del af Dagtilbuddet Vest

Om Børnehaven Svalehuset

Vores fornemmeste opgave er at skabe børnefællesskaber, hvor alle børn har værdi og oplever sig betydningsfulde. Hos os har hvert barn værdi - helt som det er. Vi har aldersopdelte grupper og gruppetid hver dag kl. 9-12.

RrJ5ZlVg

Vi lægger vægt på

Alle har værdi i fællesskabet

Vi sætter rammerne for det enkelte barns deltagelse og værdsættelse i differentierede fællesskaber. Vi har fokus på barnets udvikling af de alsidig personlige og sociale kompetencer. Vi støtter barnet i at udvikle et godt selvværd og at kunne mestre de sociale spilleregler.

Mangfoldighed som en styrke

Vi værdsætter mangfoldighed og arbejder målrettet med at øge børns deltagelsesmuligheder, børns kompetencer til at deltage i demokratiske processer og fællesskaber. Vi understøtter børns medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Se her!

Spændende læringsrum - inde og ude

Hver gruppe har eget grupperum. Vi har direkte adgang til en stor hal med mange spændende redskaber, og vi har den fast hver mandag og tirsdag formiddag. Alle grupper har en turdag én gang om ugen. Vi har bålhus, vandbane, legetårn m.m. Udelivet byder på mange aktiviteter.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Tilsyn med dagtilbud i Varde Kommune indeholder også en lege- og læringsmiljøvurdering. Forældre, pædagogisk personale og den daglige leder bidrager alle til denne vurdering. Nedenfor har du adgang til den seneste tilsynsrapport for Svalehuset.

e7pS2geQ

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi vægter forældresamarbejdet højt, idet et åbent og tillidsfuldt samarbejde er afgørende for den fælles indsats omkring barnets trivsel og udvikling. Hvert barn kommer fra en unik familie med særlige værdier og normer. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og derfor er ligeværdigheden i forældresamarbejdet i centrum. Forældresamarbejdet foregår i forskellige sammenhænge; i den daglige kontakt, i forældresamtaler, til forældremøder i børnehaven, i børnehavens forældreråd og i forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Vest. Derudover anvender vi AULA som den skriftlige kommunikationsplatform mellem børnehaven og forældre.

5Yp3ocsw

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Den lovpligtige kvalitetsrapport er her offentliggjort og i rapporten kan du se resultaterne af den seneste vurdering af vores kvalitet. Vi gør hver dag en indsats for, at du som forælder kan opleve en høj faglig kvalitet i kerneopgaven, så dit barn tilbydes et læringsmiljø baseret på tryghed, trivsel og udvikling.

Svalehuset

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om Svalehuset, er du velkommen til at kontakte den daglige leder Lene Aagaard Jørgensen.

Rx5CPABw